12.2.2015

VERKKOYMPÄRISTÖ: Tietoliikenne

Tietoliikenteen termejä:

Siirtoviive - vasteaika
Siirtoviive kertoo datan kulkemista palveluissa määränpäähän. Esimerkkinä pankin virtuaalinen raha.

Vasteaika kertoo, kuinka kauan laitteella kestää tehtä tietty toiminto. Näytöissä vasteaika kertoo kuinka kauan pikseleillä kestää muuttua tummasta vaaleaksi ja vaaleasta takaisin tummaksi. Vasteaika ilmoitetaan millisekunteina.

Synkroninen - asynkroninen
Sykroninen viestintä tarkoittaa samanaikaisesti tapahtuvaa viestintää. Esimerkkinä puhelut.

Asynkronin taas eri aikaan tapahtuvaa, vuorottain tapahtuvaa viestintää. Esimerkkinä chat.

Sarjasiirto/-liikenne - rinnakkaissiirto/-liikenne
Rinnakkaissiirrossa bitit kulkevat rinnakkain samaan suuntaan.
Sarjasiirrossa bitit kulkevat eri suuntiin.

Simplex, half-duplex, full-duplex, multiplex
Simplex on yhdensuuntainen yhteysmuoto, eli pelkkä lähetys. Esimerkkinä radion lähetys.

Half-dublexissa on vain 1 kanava, josta voi vuorollaan lähettää tai vastaanottaa. Esimerkkinä radiopuhelimet. Voit puhua vain, jos et ole vastaanottamassa toisen ääntä.

Full-dublex taas on yhteys, jossa voi lähettää ja vastaanottaa tietoa samanaikaisesti. Esimerkkinä kännykkäpuhelu, sekä Internetissä chattaaminen.

Multiplexissa lähetettävä ja vastaanotettava data yhdistetään yhdeksi isoksi yhteydeksi, josta vastaanottavat laitteet vastaanottavat vain tarvitsemansa datan.

Kantataajuus/baseband - laajakaista/broadband
Kantataajuus on taajuus jota laajakaista käyttää internettiin yhdistämiseen modeemin kautta. Esim. Sonera ja Saunalahti tarjoavat laajakaista yhteyksiä ja myyvät modeemeja jotka käyttävät kantataajuutta.

Piirikytkentäinen - pakettikytkentäinen
Pakettikytkennässä data jaetaan paketeiksi, piirikytkennässä tiedonsiirto on auki koko ajan.

Yhteydellinen - yhteydetön
Yhteydellinen on yhteydessä, yhteydetön ei, Internettiin tai lähiverkkoon.

Muokattu 3.4.2015