16.2.2015

VERKKOYMPÄRISTÖ: Verkon pullonkaulat

Termillä pullonkaula tarkoitetaan datan tai massan kulkemisen hidastumista pienen kulkuaikon takia.

Verkon pullonkaula tarkoittaa prosessin vaihetta, jossa toiminta hidastuu suuren nettiyhteyden tai prosessointikyvyn tarpeessa. Pullonkaulan tapahtuessa syynä voi olla käyttäjän tai palveluntarjoajan Internet-yhteyden nopeuden puute. Prosessi hidastuu myös, jos moni käyttäjä yrittää käyttää samaa resurssia samanaikaisesti.

Myös eri puolilla maailmaa ei ole Internet-yhteyttä lainkaan. Tätäkin voi kutsua pullonkaulaksi, sillä tiedon jako niiltä alueilta on hitaampaa.

Pullonkauloja voi estää tekemällä vaihtoehtoisia reittejä määränpäähän, lisäämällä tehoja ja kapasiteettia palveluun tai käyttäjän laitteeseen.

Pullonkaula-ilmiö

Muokattu 3.4.2015