16.2.2015

VERKKOYMPÄRISTÖ: IP-osoitteet, OSI-malli ja TCP/IP

IP-osoite on sarja numeroita, joilla yksilöidään verkkoon kytkettyjä laitteita. Nykyinen IP-versio on 4, ja IPv6 on uudempi. Nimet tulevat siis versioista. IP-osoite jaetaan pisteillä 4 numerosarjaan, esimerkiksi 127.0.0.1 (localhost). Sarja jaetaan 2 osaan, joista toinen yksilöi operaattorin ja toinen operaattoriin sisälletyt laitteet. Numero on 32-bittinen, ja 4 jaettua lukua ovat 8-bittisiä (0-255).

IPv6 on seuraavan sukupolven IP. Ero IPv4 on osoitteen pituus ja osoiteavaruuden laajuus. Osoite on 128-bittinen 32 bitin sijaan.

OSI-malli(Open Systems Inconnection Refence Model) on 7 kerrokseen jaettu tiedonsiirtoprotokollien yhdistelmä. OSI-malli on kehitetty 80-luvulla. Kerrokset käyttävät alemman kerroksen palveluja ja tarjoaa palveluja yhtä kerrosta ylemmäs.

1. Fyysinen kerros määrittelee fyysisen median, kuten kaapelin ja radioaaltojen yli siirtäen 1 bitin.
2. Siirtokerros kehystää ylempien kerrosten tietoliikennepaketin fyysistä siirtoa varten.
3. Verkkokerros välittää ylempien kerrosten paketit tietokoneiden välillä internet-yhteyden avulla.
4. Kuljetuskerros huolehtii pakettien perille pääsemisestä sekä järjestelystä.
5. Istuntokerros huolehtii useiden istuntojen multipleksoinnista eli jokaisella käyttäjällä on omat tiedoston siirrot yms.
6. Esitystapakerros vastaa merkistökoodauksien yhteensovittamisesta.
7. Sovelluskerros, jota sovellukset käyttävät viestintään.

Kerrokset 5-7 ovat verkkoon lähettämiseen tarkoitettu ja 1-4 vastaanottamiseen.

TCP (Transmission Control Protocol) on protokolla, jolla luodaan yhteyksiä tietokoneiden välille. TCP-yhteyksillä voi lähettää tavujonoja. Yhteys myös huolehtii, että tiedostot saapuvat oikeassa järjestyksessä.

TCP/IP on TCP:n ja IP:n yhdiselmäprotokolla.