17.2.2015

VERKKOYMPÄRISTÖ: Pilvipalvelut

Pilvipalvelut ovat Internetissä tapahtuvaa palvelua hajautetussa ympäristössä. Kuvaus pilvi tarkoittaa palvelun saatavuutta, ja se on käytössä lähes kaikkialla. Esimerkkinä pilvessä olevat tiedostontallennuspalvelut; voit upata tiedostosi kotonasi pilveen ja ladata ne koulussa mobiililaitteellasi.

Kaikki pilvipalvelut perustuvat jossain muussa tietokoneessa tapahtuvaan toimintoon, joka tekee toiminnosta käyttäjän laitetta vähemmän rasittavan. Käyttäjä ei kykenen näkemään tai hallitsemaan kaikkea pilvessä tapahtuvaa toimintaa.

Pilvipalvelun tyypit

SaaS (Software as a service) Ohjelma toimii palveluna lisenssipojaisen tavan sijasta, eli maksat palvelun käytön määrästä ja laadusta tietyin aikavälein.

IaaS (Infrascructure as a service) Infrastuktuuri eli palvelinsalit ja niiden palvelimet on ulkoistettu, ja jäljelle jää vain yhteydet, tallennustila ja palvelimien ylläpito. Monet yritykset käyttävät pilvipalvelimia oman, fyysisen palvelimen sijasta.

PaaS (Platform as a service) Palvelualustan ulkoistamalla ohjelmakehitys on helpompaa. Kehitysalustat antavat mahdollisuuden pilvimallin mukaiseen teknisen kehityksen antamalla muiden kehittäjien ladata omia sovelluksiansa osaksi kokonaisuutta.

Pilvilaskenta

Pilvipalveluissa käytetään pilvilaskentaa. Laskennassa palveluista maksetaan käytön mukaan, sekä niiden tehoja pystyy skaalaamaan haluamallaan tavalla. Tämä ei tosin vaikuta käyttäjään lähes lainkaan, sillä hän näkee palvelustansa vain käyttöliittymän, mikä on sama perinteisissä ohjelmissakin.

Pilvipalvelua suunniteltaessa pitää ottaa huomioon palvelun tarvitsemat resurssit, käyttäjän tarpeet sekä tietoturva.

(lähde: wikipedia.org)

Muokattu 31.3.2015